Ayakashi Triangle
Episódio 1 - 「Matsuri, Suzu e Ayakashi」
Episódio 2 - 「A Minha Amiga」
Episódio 3 - 「O Velocíssimo Ninja Exorcista」
Episódio 4 - 「A Melancolia da Sacerdotisa Ayakashi」