Blu-RayCompleto
Irozuku Sekai no Ashita kara
Episódio 1
CRC:57064DAF
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:1 GB
Episódio 2
CRC:8D894B78
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:857 MB
Episódio 3
CRC:90EB3FA8
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:1
Episódio 4
CRC:C8036806
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:1 GB
Episódio 5
CRC:BC2100F2
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:954 MB
Episódio 6
CRC:0D9550FE
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:1 GB
Episódio 7
CRC:3B640529
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:994 MB
Episódio 8
CRC:71E94C6D
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:924 MB
Episódio 9
CRC:07C6DB86
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:878 MB
Episódio 10
CRC:5E89BEBD
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:1 GB
Episódio 11
CRC:EFA3BE5E
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:1 GB
Episódio 12
CRC:C07E1497
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:1 GB
Episódio 13
CRC:FE085596
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:1 GB