Blu-RayCompleto
Tada-kun wa Koi wo Shinai
Episódio 1
CRC:CF56A0E0
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:915 MB
Episódio 2
CRC:FE3348E0
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:964 MB
Episódio 3
CRC:CE21ADD6
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:885 MB
Episódio 4
CRC:3F9CD81E
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:865 MB
Episódio 5
CRC:DDD7ADAE
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:902 MB
Episódio 6
CRC:B3A359CA
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:819 MB
Episódio 7
CRC:33E1652E
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:892 MB
Episódio 8
CRC:148E5080
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:819 MB
Episódio 9
CRC:01094DB1
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:796 MB
Episódio 10
CRC:9C615C67
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:893 MB
Episódio 11
CRC:D203091B
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:828 MB
Episódio 12
CRC:4E91FF2F
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:784 MB
Episódio 13
CRC:3DE2DEEF
Source:BD
Resolução:1920x1080
Tamanho:757 MB