Blu-RayCompleto
Nanatsu no Bitoku
Blu-RayCompleto
Nanatsu no Bitoku Specials
Blu-RayCompleto
Nande Koko ni Sensei ga!?
Completo
New Game!
Pausado
New Game!!
Blu-RayCompleto
No Game No Life
Blu-RayCompleto
No Game No Life Zero